Góp ý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Góp ý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Hội nghị lấy ý kiến Hiệp hội bia, rượu, nước giải khát Việt Nam và một số dn về Dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia

Hội nghị lấy ý kiến Hiệp hội bia, rượu, nước giải khát Việt Nam và một số dn về Dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia

Bộ Y tế nói người Việt uống rượu bia nhiều, doanh nghiệp cãi 'thấp'

Bộ Y tế nói người Việt uống rượu bia nhiều, doanh nghiệp cãi 'thấp'

Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia: Doanh nghiệp chưa đồng thuận

Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia: Doanh nghiệp chưa đồng thuận

Doanh nghiệp rượu, bia đề nghị đổi tên dự luật để tránh 'đụng chạm'

Doanh nghiệp rượu, bia đề nghị đổi tên dự luật để tránh 'đụng chạm'

Góp ý cho Dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Góp ý cho Dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia