15 quốc gia tham dự cuộc thi 'Nghệ nhân trà Thế giới' tại Huế

15 quốc gia tham dự cuộc thi 'Nghệ nhân trà Thế giới' tại Huế

Đại diện 15 quốc gia dự thi 'Nghệ nhân trà thế giới 2018'

Đại diện 15 quốc gia dự thi 'Nghệ nhân trà thế giới 2018'

15 quốc gia tham dự Cuộc thi nghệ nhân trà thế giới tại Huế

15 quốc gia tham dự Cuộc thi nghệ nhân trà thế giới tại Huế

Lần đầu tiên nghệ nhân trà thế giới hội tụ, tranh tài tại Việt Nam

Lần đầu tiên nghệ nhân trà thế giới hội tụ, tranh tài tại Việt Nam

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc thi Nghệ nhân Trà Thế giới

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc thi Nghệ nhân Trà Thế giới

Huế: Hơn 15 quốc gia tham gia cuộc thi 'Nghệ nhân Trà thế giới 2018'

Huế: Hơn 15 quốc gia tham gia cuộc thi 'Nghệ nhân Trà thế giới 2018'

Nghệ nhân trà thế giới lần đầu tiên hội tụ, tranh tài tại Việt Nam

Nghệ nhân trà thế giới lần đầu tiên hội tụ, tranh tài tại Việt Nam

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc thi Nghệ nhân trà thế giới 2018

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc thi Nghệ nhân trà thế giới 2018

Huế tổ chức Cuộc thi Nghệ nhân Trà thế giới 2018

Huế tổ chức Cuộc thi Nghệ nhân Trà thế giới 2018

Những nghịch lý của ngành chè Việt Nam

Những nghịch lý của ngành chè Việt Nam