Việt Nam đang xuất khẩu chè tới 74 quốc gia, vùng lãnh thổ

Việt Nam đang xuất khẩu chè tới 74 quốc gia, vùng lãnh thổ

Tranh cãi thông tin uống trà quá nóng tăng gấp đôi nguy cơ ung thư

Tranh cãi thông tin uống trà quá nóng tăng gấp đôi nguy cơ ung thư

15 quốc gia tham dự cuộc thi 'Nghệ nhân trà Thế giới' tại Huế

15 quốc gia tham dự cuộc thi 'Nghệ nhân trà Thế giới' tại Huế

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc thi Nghệ nhân Trà Thế giới

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc thi Nghệ nhân Trà Thế giới

Nghệ nhân trà thế giới lần đầu tiên hội tụ, tranh tài tại Việt Nam

Nghệ nhân trà thế giới lần đầu tiên hội tụ, tranh tài tại Việt Nam

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc thi Nghệ nhân trà thế giới 2018

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc thi Nghệ nhân trà thế giới 2018

Huế tổ chức Cuộc thi Nghệ nhân Trà thế giới 2018