Cuba hướng tới Đại hội Đảng lần thứ VIII

Cuba hướng tới Đại hội Đảng lần thứ VIII

Theo báo chí chính thức Cuba số ra ngày 21/10, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã...
Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba họp bàn các vấn đề quan trọng

Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba họp bàn các vấn đề quan trọng

Sau 60 năm, Cuba khôi phục chức danh thủ hiến tỉnh

Sau 60 năm, Cuba khôi phục chức danh thủ hiến tỉnh

Sau hơn 40 năm, Cuba có thủ tướng đầu tiên

Sau hơn 40 năm, Cuba có thủ tướng đầu tiên

Cuba có Thủ tướng mới sau 43 năm

Cuba có Thủ tướng mới sau 43 năm

Cuba có Thủ tướng đầu tiên sau 43 năm

Cuba có Thủ tướng đầu tiên sau 43 năm

Cuba có Thủ tướng sau 43 năm

Cuba có Thủ tướng sau 43 năm

Ông Manuel Marrero Cruz được bầu làm Thủ tướng Cuba

Ông Manuel Marrero Cruz được bầu làm Thủ tướng Cuba

Bộ trưởng Du lịch Manuel Marrero Cruz làm Thủ tướng mới của Cuba

Bộ trưởng Du lịch Manuel Marrero Cruz làm Thủ tướng mới của Cuba

Cuba có Thủ tướng mới

Cuba có Thủ tướng mới

Bộ trưởng Du lịch Manuel Marrero Cruz làm Thủ tướng mới của Cuba

Bộ trưởng Du lịch Manuel Marrero Cruz làm Thủ tướng mới của Cuba

Quốc hội Cuba bầu Chủ tịch nước

Quốc hội Cuba bầu Chủ tịch nước

Cuba và những 'nguồn năng lượng mới'

Cuba và những 'nguồn năng lượng mới'

Quốc hội Cuba bầu chọn các chức danh lãnh đạo quan trọng

Quốc hội Cuba bầu chọn các chức danh lãnh đạo quan trọng