Ngạt khí trong hang, 2 người tử vong ở Cao Bằng

Ngạt khí trong hang, 2 người tử vong ở Cao Bằng

Ngày 2/7, UBND xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho biết, cấp ủy, chính quyền địa phương vừa...

Cứu người tử vong: Đi bộ gần 2km ra cứu

Bơm nước dưới hang sâu, 2 người chết vì ngạt khí

Bơm nước dưới hang sâu, 2 người chết vì ngạt khí

Cao Bằng: Thông tin chính thức vụ 2 người tử vong trong hang do ngạt khí

Cao Bằng: Thông tin chính thức vụ 2 người tử vong trong hang do ngạt khí

Cao Bằng hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân tử vong do ngạt khí dưới hang sâu

Cao Bằng hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân tử vong do ngạt khí dưới hang sâu

Vào hang đá bơm nước, 2 người bị ngạt khí tử vong

Vào hang đá bơm nước, 2 người bị ngạt khí tử vong

Hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân tử vong do ngạt khí dưới hang sâu

Hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân tử vong do ngạt khí dưới hang sâu

Vào hang đá bơm nước, 2 người tử vong

Vào hang đá bơm nước, 2 người tử vong

Ngộ độc khí dưới hang sâu ở Cao Bằng, 2 người tử vong

Ngộ độc khí dưới hang sâu ở Cao Bằng, 2 người tử vong

Hai người chết, nhiều người nhập viện do ngạt khí dưới hang sâu

Hai người chết, nhiều người nhập viện do ngạt khí dưới hang sâu

Cao Bằng: Ngạt khí dưới hang sâu, 2 người tử vong tại chỗ

Cao Bằng: Ngạt khí dưới hang sâu, 2 người tử vong tại chỗ

Cao Bằng: Ngạt khí dưới hang sâu, 2 người tử vong tại chỗ

Cao Bằng: Ngạt khí dưới hang sâu, 2 người tử vong tại chỗ

Ngạt khí dưới hang sâu, 2 người tử vong

Ngạt khí dưới hang sâu, 2 người tử vong

Ngộ độc khí thải dưới hang sâu, 2 người tử vong, nhiều người nhập viện

Ngộ độc khí thải dưới hang sâu, 2 người tử vong, nhiều người nhập viện

Cao Bằng: Ngộ độc khí thải dưới hang sâu 36m, hơn 10 người thương vong

Cao Bằng: Ngộ độc khí thải dưới hang sâu 36m, hơn 10 người thương vong