Cho một Giáng sinh an lành

Cho một Giáng sinh an lành

Lễ Thiên Chúa giáng sinh (Noel hay Christmas) là ngày kỷ niệm Chúa Giê-su ra đời. Ngày nay, Noel đã trở...