Cuộc dịch chuyển của những 'hạt giống đỏ'

Cuộc dịch chuyển của những 'hạt giống đỏ'

Cụm từ 'Học sinh miền Nam trên đất Bắc' đã ghi dấu ấn đậm nét với nhiều thế hệ trẻ. Thế nhưng, để hiểu về...
Học sinh miền Nam trên đất Bắc: Từ nghĩa tình lịch sử thành tượng đài nghệ thuật mai sau

Học sinh miền Nam trên đất Bắc: Từ nghĩa tình lịch sử thành tượng đài nghệ thuật mai sau

Tết xa nhà của học sinh miền Nam

Tết xa nhà của học sinh miền Nam

Kỷ niệm 65 năm Trường học sinh miền nam trên đất bắc

Kỷ niệm 65 năm Trường học sinh miền nam trên đất bắc

Nhiều cựu học sinh miền Nam trên đất Bắc đảm đương trọng trách quan trọng

Nhiều cựu học sinh miền Nam trên đất Bắc đảm đương trọng trách quan trọng

Nhiều bài học kinh nghiệm từ mô hình trường học sinh miền Nam trên đất Bắc

Nhiều bài học kinh nghiệm từ mô hình trường học sinh miền Nam trên đất Bắc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 65 năm Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 65 năm Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc

Gặp mặt, tri ân thầy cô giáo nhân 65 năm Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc

Gặp mặt, tri ân thầy cô giáo nhân 65 năm Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc

Những học sinh miền Nam trưởng thành trong lực lượng Công an nhờ quan điểm 'trồng người'' của Bác Hồ

Những học sinh miền Nam trưởng thành trong lực lượng Công an nhờ quan điểm 'trồng người'' của Bác Hồ

65 năm trường học sinh miền Nam trên đất Bắc: Vận dụng mô hình xưa vào giáo dục hiện nay

65 năm trường học sinh miền Nam trên đất Bắc: Vận dụng mô hình xưa vào giáo dục hiện nay

65 năm trường học sinh miền Nam trên đất Bắc

65 năm trường học sinh miền Nam trên đất Bắc

Nhiều học sinh miền Nam trên đất Bắc là lãnh đạo cấp cao

Nhiều học sinh miền Nam trên đất Bắc là lãnh đạo cấp cao

Nghĩa tình học sinh miền Nam

Nghĩa tình học sinh miền Nam