Sức mạnh tàu ngầm hạt nhân 2 tỷ USD của Anh vừa đội băng nổi lên sát quân Nga

Tàu ngầm tiến công hạt nhân lớp Astute là loại mới nhất của hải quân Hoàng gia Anh, với lượng giãn nước...
Hải quân Anh hạ thủy siêu tàu ngầm hạt nhân gần 2 tỷ USD

Hải quân Anh hạ thủy siêu tàu ngầm hạt nhân gần 2 tỷ USD

Hải quân Anh hạ thủy siêu tàu ngầm hạt nhân gần 2 tỷ USD

Hải quân Anh hạ thủy siêu tàu ngầm hạt nhân gần 2 tỷ USD

Hải quân Anh hạ thủy siêu tàu ngầm hạt nhân gần 2 tỷ USD

Tàu ngầm Anh vào vị trí sẵn sàng tấn công Iran

Tàu ngầm Anh vào vị trí sẵn sàng tấn công Iran

Anh điều tàu ngầm hạt nhân, thủy quân lục chiến tới vịnh Ba Tư giữa lúc căng thẳng leo thang

Anh điều tàu ngầm hạt nhân, thủy quân lục chiến tới vịnh Ba Tư giữa lúc căng thẳng leo thang