Hoạt động đối ngoại

Hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào sẽ ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực

Thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cam-pu-chia

Thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cam-pu-chia

Thúc đẩy hợp tác Mê Công - Nhật Bản vì thịnh vượng và phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mê Công - Nhật Bản lần thứ 10 và thăm Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mê Công - Nhật Bản lần thứ 10 và thăm Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mê Công - Nhật Bản lần thứ 10 và thăm Nhật Bản