Gần 200 cán bộ công chức trẻ Thủ đô thi tài Tin học

Gần 200 cán bộ công chức trẻ Thủ đô thi tài Tin học

96 giải tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc

96 giải tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc

Trao giải Hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc

Trao giải Hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc

Phần thi sản phẩm sáng tạo hội thi Tin học cán bộ, công chức trẻ 2018 khuyết giải Nhất

Phần thi sản phẩm sáng tạo hội thi Tin học cán bộ, công chức trẻ 2018 khuyết giải Nhất

Cán bộ, công chức trẻ của 43 bộ, ngành, địa phương tranh tài tại hội thi tin học 2018

Cán bộ, công chức trẻ của 43 bộ, ngành, địa phương tranh tài tại hội thi tin học 2018

169 thí sinh tranh tài Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ 2018

169 thí sinh tranh tài Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ 2018

Giới trẻ Tây Nguyên vượt khó lập nghiệp

Giới trẻ Tây Nguyên vượt khó lập nghiệp