Thơ Hiện đại Việt Nam 'lép vế' khi được dịch sang tiếng Hàn Quốc

Thơ Hiện đại Việt Nam 'lép vế' khi được dịch sang tiếng Hàn Quốc

Dấu ấn quan trọng trong mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Hàn Quốc

Dấu ấn quan trọng trong mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Hàn Quốc

Dấu ấn quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

Dấu ấn quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

Dấu ấn quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Dấu ấn quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Động lực mới thúc đẩy quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Hàn Quốc

Mở rộng hợp tác toàn diện, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc

Mở rộng hợp tác toàn diện, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc

Hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội tại Hàn Quốc ngày 6/12

Hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội tại Hàn Quốc ngày 6/12

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt nhân sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt nhân sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Hữu nghị tặng Giáo sư Ahn Kyong Hwan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Hữu nghị tặng Giáo sư Ahn Kyong Hwan

Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Hữu nghị cho Giáo sư Ahn Kyong Hwan

Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Hữu nghị cho Giáo sư Ahn Kyong Hwan