Cơ hội rộng mở đối với điều dưỡng viên Việt Nam sang Đức làm việc

Cơ hội rộng mở đối với điều dưỡng viên Việt Nam sang Đức làm việc

Người lao động phải được tăng cường kỹ năng, khả năng tự học, khả năng thích ứng

Người lao động phải được tăng cường kỹ năng, khả năng tự học, khả năng thích ứng

Tự hào về tư tưởng, tầm nhìn vượt thời đại của Bác về lao động và an sinh xã hội

Tự hào về tư tưởng, tầm nhìn vượt thời đại của Bác về lao động và an sinh xã hội

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Việt Nam luôn tích cực, có trách nhiệm cùng ILO trong hành trình hướng tới mục tiêu công bằng xã hội'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Việt Nam luôn tích cực, có trách nhiệm cùng ILO trong hành trình hướng tới mục tiêu công bằng xã hội'

Phó Thủ tướng: Cần tăng khả năng tự học, tự thích ứng công việc

Phó Thủ tướng: Cần tăng khả năng tự học, tự thích ứng công việc

Việt Nam kỷ niệm 100 năm thành lập Tổ chức Lao động Quốc tế

Việt Nam kỷ niệm 100 năm thành lập Tổ chức Lao động Quốc tế