Khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam trong hợp tác về GGHB Liên hợp quốc

Khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam trong hợp tác về GGHB Liên hợp quốc

Ngày 6-9, tại phiên Bế mạc Hội nghị Mạng lưới các Trung tâm Gìn giữ hòa bình ASEAN (APCN) lần thứ 7 tại...