Cảnh giác với chiêu bài núp bóng 'xã hội dân sự'

Vài năm gần đây, cái gọi là 'xã hội dân sự' được nhiều cá nhân bất mãn chính trị và các thế lực thù địch...