Hiến máu – hành động của tinh thần đoàn kết nhân loại

Hiến máu – hành động của tinh thần đoàn kết nhân loại

Lễ tôn vinh Người hiến máu tiêu biểu Thủ đô năm 2018

Lễ tôn vinh Người hiến máu tiêu biểu Thủ đô năm 2018

Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2018

Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2018

Tôn vinh những hành động đẹp 'trao đời sự sống' của 100 người hiến máu tiêu biểu

Tôn vinh những hành động đẹp 'trao đời sự sống' của 100 người hiến máu tiêu biểu

Hiến máu cứu người - xin hiến thường xuyên

Hiến máu cứu người - xin hiến thường xuyên

Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc

Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc

Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Quốc tế người hiến máu vào 14/6

Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Quốc tế người hiến máu vào 14/6