Hơn 100 thành viên tham gia chuỗi các hoạt động của Hội Phụ nữ ASEAN tại Hoa Kỳ

Hơn 100 thành viên tham gia chuỗi các hoạt động của Hội Phụ nữ ASEAN tại Hoa Kỳ

Mới đây tại Nhà Việt Nam, thủ đô Washington DC, Chủ tịch Hội Phụ nữ ASEAN tại Washington DC (AWC-DC) đã tổ...
Việt Nam chủ trì tổ chức chuỗi các hoạt động giao lưu của Hội Phụ nữ ASEAN tại Washington D.C

Việt Nam chủ trì tổ chức chuỗi các hoạt động giao lưu của Hội Phụ nữ ASEAN tại Washington D.C

Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu của Hội Phụ nữ ASEAN ở Mỹ

Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu của Hội Phụ nữ ASEAN ở Mỹ

Việt Nam tổ chức chuỗi các hoạt động giao lưu của Hội Phụ nữ ASEAN tại Hoa Kỳ

Việt Nam tổ chức chuỗi các hoạt động giao lưu của Hội Phụ nữ ASEAN tại Hoa Kỳ

Việt Nam chủ trì hoạt động giao lưu Hội Phụ nữ ASEAN tại Washington

Việt Nam chủ trì hoạt động giao lưu Hội Phụ nữ ASEAN tại Washington

Kỷ niệm 52 năm ngày thành lập ASEAN tại Hoa Kỳ

Kỷ niệm 52 năm ngày thành lập ASEAN tại Hoa Kỳ