Thái Bình đánh giá thi đua của cán bộ bằng… nước sạch

Thái Bình đánh giá thi đua của cán bộ bằng… nước sạch

Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Hội thảo: Thực trạng tiếp cận thông tin bảo vệ môi trường của cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Hội thảo: Thực trạng tiếp cận thông tin bảo vệ môi trường của cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Đạp xe phát động cuộc thi 'Biến đổi khí hậu với cuộc sống'

Đạp xe phát động cuộc thi 'Biến đổi khí hậu với cuộc sống'

Đạp xe phát động cuộc thi 'Biến đổi khí hậu với Cuộc sống' tại Thái Nguyên

Đạp xe phát động cuộc thi 'Biến đổi khí hậu với Cuộc sống' tại Thái Nguyên

Thái Nguyên: Hưởng ứng chiến dịch 'Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017'

Thái Nguyên: Hưởng ứng chiến dịch 'Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017'

Bắc Giang: Tập huấn nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi thân thiện với môi trường của các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư

Bắc Giang: Tập huấn nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi thân thiện với môi trường của các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư

Cuộc thi 'Biến đổi khí hậu với cuộc sống' dành cho học sinh, sinh viên

Cuộc thi 'Biến đổi khí hậu với cuộc sống' dành cho học sinh, sinh viên