Khai mạc Phiên họp thứ 29 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14

Khai mạc Phiên họp thứ 29 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14

Góp ý dự thảo nghị quyết về tổ chức và hoạt động của HĐND

Góp ý dự thảo nghị quyết về tổ chức và hoạt động của HĐND

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 29

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 29

Thường vụ Quốc hội họp bàn nhiều vấn đề quan trọng

Thường vụ Quốc hội họp bàn nhiều vấn đề quan trọng

Xem xét điều chỉnh chương trình xây dựng luật 2019

Xem xét điều chỉnh chương trình xây dựng luật 2019

Ngày 10-12, UBTVQH xem xét việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Ngày 10-12, UBTVQH xem xét việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Ngày 10/12, khai mạc Phiên họp thứ 29 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 10/12, khai mạc Phiên họp thứ 29 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 10/12, sẽ khai mạc Phiên họp thứ 29 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Ngày 10/12, sẽ khai mạc Phiên họp thứ 29 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc chiến tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Trà Vinh

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc chiến tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Trà Vinh

Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2018

Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2018

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan

Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Cảnh báo nhiều trang thông tin điện tử giả danh Quốc hội

Cảnh báo nhiều trang thông tin điện tử giả danh Quốc hội

Bỏ điều khoản xử lý tài sản không chứng minh được nguồn gốc

Bỏ điều khoản xử lý tài sản không chứng minh được nguồn gốc

Chủ tịch Quốc hội: 'Các đại biểu đã làm việc thẳng thắn và trách nhiệm'!

Chủ tịch Quốc hội: 'Các đại biểu đã làm việc thẳng thắn và trách nhiệm'!

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2018

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2018

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương

Quốc hội duyệt chi ngân sách Trung ương 2019 hơn 1 triệu tỷ đồng

Quốc hội duyệt chi ngân sách Trung ương 2019 hơn 1 triệu tỷ đồng

Quốc hội thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

Quốc hội thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Nhiều địa phương Việt Nam tham dự chương trình quảng bá tại Nhật Bản

Nhiều địa phương Việt Nam tham dự chương trình quảng bá tại Nhật Bản

Lo lắng về sự xuống cấp của đạo đức xã hội

Lo lắng về sự xuống cấp của đạo đức xã hội

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn: Các Bộ trưởng đều phải sẵn sàng trả lời chất vấn!

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn: Các Bộ trưởng đều phải sẵn sàng trả lời chất vấn!

'Theo dõi sau chất vấn, các Bộ trưởng có thực hiện lời hứa không, làm đến đâu, làm như thế nào'

'Theo dõi sau chất vấn, các Bộ trưởng có thực hiện lời hứa không, làm đến đâu, làm như thế nào'

Quốc hội dành trọn 3 ngày chất vấn những vấn đề 'sát sườn' với người dân

Quốc hội dành trọn 3 ngày chất vấn những vấn đề 'sát sườn' với người dân

Dành 3 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn

Dành 3 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn

Quốc hội chất vấn tất cả các thành viên Chính phủ

Quốc hội chất vấn tất cả các thành viên Chính phủ

Quốc hội chất vấn việc thực hiện lời hứa của thành viên Chính phủ

Quốc hội chất vấn việc thực hiện lời hứa của thành viên Chính phủ

Lãng phí đất lâm nghiệp: Giữ tới 40.000ha, chỉ nộp thuế 900 triệu

Lãng phí đất lâm nghiệp: Giữ tới 40.000ha, chỉ nộp thuế 900 triệu

Phiên chất vấn, trả lời chất vấn của Quốc hội có thay đổi thế nào?

Phiên chất vấn, trả lời chất vấn của Quốc hội có thay đổi thế nào?

Giải pháp nào xóa bỏ nạn 'nhũng nhiễu', 'bôi trơn'?

Giải pháp nào xóa bỏ nạn 'nhũng nhiễu', 'bôi trơn'?

Sắp xếp lại 118 chính sách dân tộc, miền núi, trùng lắp phải bỏ

Sắp xếp lại 118 chính sách dân tộc, miền núi, trùng lắp phải bỏ

Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 48 lãnh đạo cấp cao

Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 48 lãnh đạo cấp cao

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh lãnh đạo

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh lãnh đạo

Danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm

Danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Quốc hội bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Hôm nay, công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Hôm nay, công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Sáng nay 25/10, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Sáng nay 25/10, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh sẽ được công bố hôm nay

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh sẽ được công bố hôm nay

Quốc hội thông qua danh sách 48 chức danh lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội thông qua danh sách 48 chức danh lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội thông qua danh sách 48 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội thông qua danh sách 48 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm