Mường Lay qua ống kính du khách

Mường Lay qua ống kính du khách

Bao quanh là núi non hùng vĩ, phía dưới dòng sông Đà cuộn chảy; nép mình bên sông, những ngôi nhà sàn mái...
Những nẻo đường Tây Bắc

Những nẻo đường Tây Bắc

Thúc đẩy liên kết du lịch Hà Nội - Sơn La

Thúc đẩy liên kết du lịch Hà Nội - Sơn La

Thả bổ sung cá giống thủy vực hồ thủy điện Sơn La

Thả bổ sung cá giống thủy vực hồ thủy điện Sơn La

Hòa Bình tăng cường công tác phòng ngừa bạo lực gia đình

Hòa Bình tăng cường công tác phòng ngừa bạo lực gia đình

Sơn La chú trọng khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch

Sơn La chú trọng khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch

Du lịch vùng lòng hồ sông Đà là sản phẩm mới, hấp dẫn của Sơn La

Du lịch vùng lòng hồ sông Đà là sản phẩm mới, hấp dẫn của Sơn La

1,8 triệu lượt khách đến tham quan du lịch tại Sơn La

1,8 triệu lượt khách đến tham quan du lịch tại Sơn La

Nhân rộng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La

Nhân rộng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La

Đảng viên là 'đầu tàu' trong nuôi cá lồng ở lòng hồ thủy điện Sơn La

Đảng viên là 'đầu tàu' trong nuôi cá lồng ở lòng hồ thủy điện Sơn La

Nuôi cá lồng 'một vốn bốn lời'

Nuôi cá lồng 'một vốn bốn lời'