Hoàn tất việc thu dọn đất, đá sạt lở do mưa, lũ

Hoàn tất việc thu dọn đất, đá sạt lở do mưa, lũ

Hiện nay, việc thu dọn đất, đá sạt lở do mưa, lũ trên địa bàn TP. Nha Trang đã hoàn tất. Tuy nhiên, việc...