Đại học Phú Xuân bổ nhiệm Hiệu trưởng mới

Đại học Phú Xuân bổ nhiệm Hiệu trưởng mới

Thông tin từ Đại học Phú Xuân cho biết, Tiến sĩ Hồ Thị Hạnh Tiên đã chính thức được bổ nhiệm làm Hiệu...
Trường Đại học Phú Xuân có Hiệu trưởng mới

Trường Đại học Phú Xuân có Hiệu trưởng mới

Nữ hiệu trưởng được bổ nhiệm thay ông Đàm Quang Minh

Nữ hiệu trưởng được bổ nhiệm thay ông Đàm Quang Minh

Thêm một nữ hiệu trưởng trường Đại học trong nước được bổ nhiệm

Thêm một nữ hiệu trưởng trường Đại học trong nước được bổ nhiệm

Đại học Phú Xuân có hiệu trưởng mới thay TS Đàm Quang Minh

Đại học Phú Xuân có hiệu trưởng mới thay TS Đàm Quang Minh

Trường Đại học Phú Xuân bổ nhiệm hiệu trưởng mới

Trường Đại học Phú Xuân bổ nhiệm hiệu trưởng mới

TS Hồ Thị Hạnh Tiên làm Hiệu trưởng Trường ĐH Phú Xuân

TS Hồ Thị Hạnh Tiên làm Hiệu trưởng Trường ĐH Phú Xuân

Nhiều trường đại học tư thục tại TP.HCM thay hiệu trưởng

Nhiều trường đại học tư thục tại TP.HCM thay hiệu trưởng

Nhiều trường đại học tư thục thay hiệu trưởng

Nhiều trường đại học tư thục thay hiệu trưởng