Phú Yên: Sóng dữ lại đánh sập nhà dân, 100 người sơ tán đến nơi tạm cư

Phú Yên: Sóng dữ lại đánh sập nhà dân, 100 người sơ tán đến nơi tạm cư

Triều cường, sóng lớn đánh sập 4 nhà dân ở Phú Yên

Triều cường, sóng lớn đánh sập 4 nhà dân ở Phú Yên

Triều cường 'nổi trận', hàng chục hộ dân bỏ nhà trốn chạy

Triều cường 'nổi trận', hàng chục hộ dân bỏ nhà trốn chạy

Sóng cao hơn mái nhà, hàng chục hộ dân ôm tài sản chạy bão

Sóng cao hơn mái nhà, hàng chục hộ dân ôm tài sản chạy bão

Phú Yên: Triều cường tấn công, dân 'bỏ của chạy lấy người'

Phú Yên: Triều cường tấn công, dân 'bỏ của chạy lấy người'

Ảnh hưởng của bão số 9 Usagi: Sóng biển cao từ 2-4m, người dân phải đi ngủ nhờ

Ảnh hưởng của bão số 9 Usagi: Sóng biển cao từ 2-4m, người dân phải đi ngủ nhờ

Bão số 9 Usagi: Người dân phải đi ngủ nhờ và chủ tịch UBND các quận, huyện không được đi khỏi địa bàn

Bão số 9 Usagi: Người dân phải đi ngủ nhờ và chủ tịch UBND các quận, huyện không được đi khỏi địa bàn

Lòng tốt luôn ở quanh ta

Lòng tốt luôn ở quanh ta

Người đội trưởng nặng lòng với việc thiện

Người đội trưởng nặng lòng với việc thiện

Trung tá Công an nặng lòng với việc thiện

Trung tá Công an nặng lòng với việc thiện