Cảnh sát giao thông Hà Nội tặng quà các gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa bão ở Thừa Thiên Huế

Cảnh sát giao thông Hà Nội tặng quà các gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa bão ở Thừa Thiên Huế

Cống thoát nước hay cái bẫy chết người?

Cống thoát nước hay cái bẫy chết người?

Bình Phước tìm thấy thi thể nữ sinh bị cuốn trôi xuống cống

Bình Phước tìm thấy thi thể nữ sinh bị cuốn trôi xuống cống

Tìm thấy thi thể nữ sinh bị nước cuốn trôi xuống cống

Tìm thấy thi thể nữ sinh bị nước cuốn trôi xuống cống

Đã tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 11 bị cuốn vào miệng cống ở Bình Phước

Đã tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 11 bị cuốn vào miệng cống ở Bình Phước

Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 11 bị cuốn vào miệng cống nước

Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 11 bị cuốn vào miệng cống nước

Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 11 bị cuốn vào miệng cống

Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 11 bị cuốn vào miệng cống

Tìm thấy thi thể nữ sinh bị nước cuốn trôi xuống cống

Tìm thấy thi thể nữ sinh bị nước cuốn trôi xuống cống

Tìm thấy thi thể nữ sinh bị cuốn vào cống nước

Tìm thấy thi thể nữ sinh bị cuốn vào cống nước

Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 11 bị cuốn vào miệng cống

Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 11 bị cuốn vào miệng cống

Nữ sinh lớp 11 bị nước cuốn xuống cống mất tích

Nữ sinh lớp 11 bị nước cuốn xuống cống mất tích

Bình Phước: Nữ sinh lớp 11 bị miệng cống 'nuốt chửng' trong mưa lớn

Bình Phước: Nữ sinh lớp 11 bị miệng cống 'nuốt chửng' trong mưa lớn

Nữ sinh Bình Phước bị nước mưa cuốn vào miệng cống mất tích

Nữ sinh Bình Phước bị nước mưa cuốn vào miệng cống mất tích