Tài xế taxi Mai Linh gây tai nạn rồi chở nạn nhân là bé gái 11 tuổi xuống bãi biển

Tài xế taxi Mai Linh gây tai nạn rồi chở nạn nhân là bé gái 11 tuổi xuống bãi biển

Danh tính tài xế taxi Mai Linh có hành vi lạ chở bé gái 11 tuổi xuống biển sau khi gây tai nạn

Danh tính tài xế taxi Mai Linh có hành vi lạ chở bé gái 11 tuổi xuống biển sau khi gây tai nạn

Danh tính tài xế taxi Mai Linh gây tai nạn, chở bé gái 11 tuổi xuống biển lúc tối muộn

Danh tính tài xế taxi Mai Linh gây tai nạn, chở bé gái 11 tuổi xuống biển lúc tối muộn

Tông vào 2 bé gái, tài xế Mai Linh chở thẳng nạn nhân ra bãi biển vắng

Tông vào 2 bé gái, tài xế Mai Linh chở thẳng nạn nhân ra bãi biển vắng

Tài xế taxi Mai Linh gây tai nạn rồi chở nạn nhân xuống biển

Tài xế taxi Mai Linh gây tai nạn rồi chở nạn nhân xuống biển

Tài xế taxi Mai Linh gây tai nạn, chở bé gái 11 tuổi xuống biển lúc tối muộn

Tài xế taxi Mai Linh gây tai nạn, chở bé gái 11 tuổi xuống biển lúc tối muộn