Lê Công Vinh đặt mục tiêu chuyên nghiệp hóa bóng đá học đường

Lê Công Vinh đặt mục tiêu chuyên nghiệp hóa bóng đá học đường

Nói là làm, Công Vinh đã đưa bóng đá chuyên nghiệp vào học đường

Nói là làm, Công Vinh đã đưa bóng đá chuyên nghiệp vào học đường

Công Vinh làm Chủ tịch quản lý bóng đá học đường

Công Vinh làm Chủ tịch quản lý bóng đá học đường

CV9 và NHG hợp tác đưa bóng đá vào trường học

CV9 và NHG hợp tác đưa bóng đá vào trường học

CV9 và NHG hợp tác đưa bóng đá vào trường học

CV9 và NHG hợp tác đưa bóng đá vào trường học

Công Vinh hợp tác với bóng đá học đường Nhật Bản

Công Vinh hợp tác với bóng đá học đường Nhật Bản

Công Vinh mang bóng đá cộng đồng đến trường học

Công Vinh mang bóng đá cộng đồng đến trường học

Công Vinh đi 'gõ đầu trẻ' mùa World Cup

Công Vinh đi 'gõ đầu trẻ' mùa World Cup

Bất ổn bóng đá TP.HCM

Bất ổn bóng đá TP.HCM

Lê Công Vinh ra mắt Học viện CV9

Công Vinh bất ngờ chia tay CLB TP.HCM

Công Vinh bất ngờ chia tay CLB TP.HCM

Học viện bóng đá của Công Vinh hợp tác với CLB châu Âu nào?

Học viện bóng đá của Công Vinh hợp tác với CLB châu Âu nào?

Công Vinh chính thức mở học viện bóng đá tại Việt Nam

Công Vinh chính thức mở học viện bóng đá tại Việt Nam

Công Vinh ra mắt học viện bóng đá cộng đồng CV9

Công Vinh ra mắt học viện bóng đá cộng đồng CV9

Công Vinh: Vì đó là giấc mơ của tôi

Công Vinh: Vì đó là giấc mơ của tôi

Công Vinh sánh vai cùng Thủy Tiên ra mắt học viện bóng đá CV9

Công Vinh sánh vai cùng Thủy Tiên ra mắt học viện bóng đá CV9

Học viện CV9 của Công Vinh do Thủy Tiên quản lý

Học viện CV9 của Công Vinh do Thủy Tiên quản lý

Thêm Học viện bóng đá xuất hiện tại TPHCM

Thêm Học viện bóng đá xuất hiện tại TPHCM

Lê Công Vinh mở học viện bóng đá cộng đồng

Lê Công Vinh mở học viện bóng đá cộng đồng

Công Vinh mở học viện bóng đá CV9

Công Vinh mở học viện bóng đá CV9