Sức lan tỏa từ Cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Sức lan tỏa từ Cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Chung kết Cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh', Cụm số I

Chung kết Cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh', Cụm số I

Chung kết Cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh', Cụm số III cấp tỉnh

Chung kết Cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh', Cụm số III cấp tỉnh

Chung kết Cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh', Cụm số II cấp tỉnh

Chung kết Cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh', Cụm số II cấp tỉnh

Mường Lát tổ chức chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Mường Lát tổ chức chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Huyện Yên Định tổ chức Chung kết Cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Huyện Yên Định tổ chức Chung kết Cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Huyện Lang Chánh tổ chức cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh' năm 2019

Huyện Lang Chánh tổ chức cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh' năm 2019

Thị xã Bỉm Sơn tổ chức chung kết hội thi 'Học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Thị xã Bỉm Sơn tổ chức chung kết hội thi 'Học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Như Xuân tổ chức Chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Như Xuân tổ chức Chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Huyện Quảng Xương tổ chức Cuộc thi 'Học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Huyện Quảng Xương tổ chức Cuộc thi 'Học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Huyện Hoằng Hóa tổ chức chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Huyện Hoằng Hóa tổ chức chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Huyện Vĩnh Lộc tổ chức Chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Huyện Vĩnh Lộc tổ chức Chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Huyện Nga Sơn tổ chức Hội thi ' Học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Huyện Nga Sơn tổ chức Hội thi ' Học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'