Mưa lũ nước ngập băng sân, 2 dòng họ vẫn quyết đấu bóng chuyền 'báo hiếu'

Mưa lũ nước ngập băng sân, 2 dòng họ vẫn quyết đấu bóng chuyền 'báo hiếu'

Dù trời mưa lớn, nước lũ ngập băng sân, nhưng với quyết tâm 'ngút trời', hai dòng họ ở huyện miền núi Hà...