Còn nhiều rào cản trong hiến tặng mô, tạng

Còn nhiều rào cản trong hiến tặng mô, tạng

Chàng trai Hà Nội hiến giác mạc khi đơn còn ở bưu điện

Chàng trai Hà Nội hiến giác mạc khi đơn còn ở bưu điện

Câu chuyện xúc động đằng sau lá thư hiến giác mạc của chàng trai ra đi sau 2 tháng phát hiện ung thư

Câu chuyện xúc động đằng sau lá thư hiến giác mạc của chàng trai ra đi sau 2 tháng phát hiện ung thư

Xúc động câu chuyện chàng trai hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký còn đang ở bưu điện

Xúc động câu chuyện chàng trai hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký còn đang ở bưu điện

Xúc động chàng trai hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký còn ở bưu điện

Xúc động chàng trai hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký còn ở bưu điện

Thạc sĩ ngân hàng hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký vẫn còn ở bưu điện

Thạc sĩ ngân hàng hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký vẫn còn ở bưu điện

Ra đi sau 2 tháng phát hiện ung thư dạ dày, chàng trai Hà Nội hiến tặng đôi mắt

Ra đi sau 2 tháng phát hiện ung thư dạ dày, chàng trai Hà Nội hiến tặng đôi mắt

Thạc sĩ hiến giác mạc khi đơn còn ở bưu điện

Thạc sĩ hiến giác mạc khi đơn còn ở bưu điện

Chàng trai Hà Nội hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký còn đang ở bưu điện

Chàng trai Hà Nội hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký còn đang ở bưu điện

9x qua đời vì ung thư chỉ sau 2 tháng phát bệnh, vẫn để lại ánh sáng cho đời

9x qua đời vì ung thư chỉ sau 2 tháng phát bệnh, vẫn để lại ánh sáng cho đời

Thanh niên hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký còn đang ở bưu điện

Thanh niên hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký còn đang ở bưu điện

Thanh niên hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký còn đang ở bưu điện

Thanh niên hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký còn đang ở bưu điện

Chàng trai trẻ hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký còn đang ở bưu điện

Chàng trai trẻ hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký còn đang ở bưu điện

Một thạc sỹ trong ngành ngân hàng hiến giác mạc

Một thạc sỹ trong ngành ngân hàng hiến giác mạc

Hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký còn đang ở bưu điện

Hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký còn đang ở bưu điện

Một thanh niên ở Hà Nội hiến giác mạc khi đơn đăng ký hiến tặng còn ở bưu điện

Một thanh niên ở Hà Nội hiến giác mạc khi đơn đăng ký hiến tặng còn ở bưu điện