Đau đớn những ngày cuối đời vẫn cố làm điều này để hiến giác mạc

Đau đớn những ngày cuối đời vẫn cố làm điều này để hiến giác mạc

Với tâm nguyện được hiến giác mạc sau khi mất, cô Zhao kiên trì nhỏ mắt mỗi ngày ngay cả khi vô cùng đau...
Còn nhiều rào cản trong hiến tặng mô, tạng

Còn nhiều rào cản trong hiến tặng mô, tạng

Chàng trai Hà Nội hiến giác mạc khi đơn còn ở bưu điện

Chàng trai Hà Nội hiến giác mạc khi đơn còn ở bưu điện

Câu chuyện xúc động đằng sau lá thư hiến giác mạc của chàng trai ra đi sau 2 tháng phát hiện ung thư

Câu chuyện xúc động đằng sau lá thư hiến giác mạc của chàng trai ra đi sau 2 tháng phát hiện ung thư

Xúc động chàng trai hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký còn ở bưu điện

Xúc động chàng trai hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký còn ở bưu điện

Thạc sĩ ngân hàng hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký vẫn còn ở bưu điện

Thạc sĩ ngân hàng hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký vẫn còn ở bưu điện

Ra đi sau 2 tháng phát hiện ung thư dạ dày, chàng trai Hà Nội hiến tặng đôi mắt

Thạc sĩ hiến giác mạc khi đơn còn ở bưu điện

Chàng trai Hà Nội hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký còn đang ở bưu điện

9x qua đời vì ung thư chỉ sau 2 tháng phát bệnh, vẫn để lại ánh sáng cho đời

Chàng trai trẻ hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký còn đang ở bưu điện

Hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký còn đang ở bưu điện

Một thanh niên ở Hà Nội hiến giác mạc khi đơn đăng ký hiến tặng còn ở bưu điện

Người thứ 23 hiến tặng giác mạc là chàng trai Hà Nội