Đau đớn nhìn vườn cây ăn quả đang ra trái bị phá tan hoang

Đau đớn nhìn vườn cây ăn quả đang ra trái bị phá tan hoang

Chủ vắng nhà, trên 150 cây ăn quả đang ra trái bị người khác phá bỏ

Chủ vắng nhà, trên 150 cây ăn quả đang ra trái bị người khác phá bỏ

Dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại Long An

Dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại Long An

Phát hiện dịch tả lợn châu Phi tại Long An

Phát hiện dịch tả lợn châu Phi tại Long An

Tỉnh thứ 12 ở miền Tây xuất hiện dịch tả heo châu Phi

Long An: Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên

Long An: Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên

Long An: Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại huyện Đức Hòa

Long An: Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại huyện Đức Hòa

Long An công bố dịch tả lợn châu Phi

Long An công bố dịch tả lợn châu Phi

Tỉnh thứ 12 của Đồng bằng sông Cửu Long có bệnh dịch tả lợn châu Phi

Tỉnh thứ 12 của Đồng bằng sông Cửu Long có bệnh dịch tả lợn châu Phi