Hàng nghìn người an toàn trước thiên tai nhờ Nhà chống lũ

Hàng nghìn người an toàn trước thiên tai nhờ Nhà chống lũ

3.500 người được an toàn nhờ có nhà chống lũ

3.500 người được an toàn nhờ có nhà chống lũ

Nhà Chống Lũ và hành trình 5 năm sống cùng đồng bào miền lũ

Nhà Chống Lũ và hành trình 5 năm sống cùng đồng bào miền lũ

Dreamplex bắt tay TEDxĐakao thực hiện chuỗi sự kiện truyền cảm hứng

Dreamplex bắt tay TEDxĐakao thực hiện chuỗi sự kiện truyền cảm hứng

Ngày hội trồng cây 'Hạnh phúc xanh'

Ngày hội trồng cây 'Hạnh phúc xanh'

Khởi động chương trình 'Hạnh phúc Xanh'

Khởi động chương trình 'Hạnh phúc Xanh'

Trồng 10.000 cây mỗi năm

Trồng 10.000 cây mỗi năm

'Ai trồng cây người đó có hạnh phúc'

'Ai trồng cây người đó có hạnh phúc'

Hướng đến mục tiêu mỗi năm trồng ít nhất 10.000 cây xanh

Hướng đến mục tiêu mỗi năm trồng ít nhất 10.000 cây xanh

Nhiều gia đình nghệ sỹ đồng hành vì mục tiêu trồng 10.000 cây xanh

Nhiều gia đình nghệ sỹ đồng hành vì mục tiêu trồng 10.000 cây xanh

Trồng hơn 1.200 cây xanh tại ngày hội hạnh phúc

Trồng hơn 1.200 cây xanh tại ngày hội hạnh phúc

Khởi động chương trình mỗi năm trồng 10.000 cây xanh cho cộng đồng

Khởi động chương trình mỗi năm trồng 10.000 cây xanh cho cộng đồng

Phấn đấu mỗi năm trồng ít nhất 10.000 cây xanh tại Việt Nam

Phấn đấu mỗi năm trồng ít nhất 10.000 cây xanh tại Việt Nam

Phát động trẻ em trồng cây xanh và gắn bảng tên mình

Phát động trẻ em trồng cây xanh và gắn bảng tên mình

Khởi động chương trình Hạnh phúc xanh

Khởi động chương trình Hạnh phúc xanh

Nhóc tỳ nhí nhà MC Phan Anh, ca sỹ Hoàng Bách, diễn viên Huy Khánh sẽ tham gia 'Ngày hội Trồng cây hạnh phúc xanh'

Nhóc tỳ nhí nhà MC Phan Anh, ca sỹ Hoàng Bách, diễn viên Huy Khánh sẽ tham gia 'Ngày hội Trồng cây hạnh phúc xanh'

Đến phố đi bộ Trịnh Công Sơn nghe trẻ em nói về hạnh phúc xanh

Đến phố đi bộ Trịnh Công Sơn nghe trẻ em nói về hạnh phúc xanh

Ngày hội trồng cây Hạnh phúc xanh

Ngày hội trồng cây Hạnh phúc xanh

Ra mắt chương trình 'Hạnh phúc xanh'

Ra mắt chương trình 'Hạnh phúc xanh'