Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

Để đầu tư bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo độ che phủ rừng đến năm 2025 đạt hơn 46,5%...
Đầu tư hồ chứa nước Sơn Trung

Đầu tư hồ chứa nước Sơn Trung

HĐND tỉnh thông qua tờ trình chủ trương đầu tư công

HĐND tỉnh thông qua tờ trình chủ trương đầu tư công

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tháng 4

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tháng 4

Đặt tên đường trong khu đô thị

Đặt tên đường trong khu đô thị

Thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 15

Thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 15

Thống nhất trình HĐND tỉnh Khánh Hòa đặt tên mới cho 60 tuyến đường

Thống nhất trình HĐND tỉnh Khánh Hòa đặt tên mới cho 60 tuyến đường

Ngày 14-4: Sẽ khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI

Ngày 14-4: Sẽ khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI

Báo cáo 31 dự án phải thu hồi đất và 10 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Báo cáo 31 dự án phải thu hồi đất và 10 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khánh Hòa sẽ diễn ra vào ngày 14-4

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khánh Hòa sẽ diễn ra vào ngày 14-4

Bà Rịa- Vũng Tàu có thêm 1 phó chủ tịch UBND tỉnh

Bà Rịa- Vũng Tàu có thêm 1 phó chủ tịch UBND tỉnh

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI

Cử tri than phiền về quy hoạch treo, ô nhiễm

Cử tri than phiền về quy hoạch treo, ô nhiễm

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 17

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 17

Tận dụng tối đa quỹ đất công, tránh lãng phí

Tận dụng tối đa quỹ đất công, tránh lãng phí

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 17

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 17

Nhiều kiến nghị về môi trường, giao thông

Nhiều kiến nghị về môi trường, giao thông

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 17

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 17

Năm 2020, hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng

Năm 2020, hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng

Bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI

Bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI

Ưu tiên giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 15

Ưu tiên giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 15

HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa VI

Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa VI

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh: Các tổ đại biểu HĐND tỉnh thảo luận về phát triển KT-XH, QP-AN

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh: Các tổ đại biểu HĐND tỉnh thảo luận về phát triển KT-XH, QP-AN

Thẩm tra một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI

Thẩm tra một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI

Thẩm tra các nội dung sẽ trình tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI

Thẩm tra các nội dung sẽ trình tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI

Ngày 10 và 11-12: Sẽ diễn ra Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI

Ngày 10 và 11-12: Sẽ diễn ra Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI