Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Thanh Trì

Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Thanh Trì

Đồng chí Đỗ Quang Trung giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì

Đồng chí Đỗ Quang Trung giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì

Hà Nội: Huyện Thanh Trì có tân Chủ tịch UBND huyện

Hà Nội: Huyện Thanh Trì có tân Chủ tịch UBND huyện

Thanh Trì có tân Chủ tịch HĐND và tân Chủ tịch UBND huyện

Thanh Trì có tân Chủ tịch HĐND và tân Chủ tịch UBND huyện

Ông Đặng Đức Quỳnh giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì

Ông Đặng Đức Quỳnh giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì

Các huyện, thị ở Hà Tĩnh bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Các huyện, thị ở Hà Tĩnh bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Huyện Hà Trung: 26/30 chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết của HĐND huyện hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch

Huyện Thọ Xuân: 31/33 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch

Năm 2019, huyện Gia Lâm giải quyết việc làm cho trên 9000 người

Gia Lâm phấn đấu không còn hộ nghèo

HĐND huyện Nông Cống nâng cao vai trò giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri

Ông Trần Công Thành giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Phú Xuyên

Huyện Thanh Oai sẽ báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Đồng Tháp, Hà Nội có nhân sự mới

Bà Nguyễn Thị Hằng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì

Hà Nội: Ông Đoàn Tuấn Anh làm Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ

Sẽ giải đáp nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu ở Đô Lương, Con Cuông

Quỳnh Lưu có tân Chủ tịch HĐND và UBND huyện