Ông Phan Trọng Tấn được phê chuẩn làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Ông Phan Trọng Tấn được phê chuẩn làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ họp bất thường bầu Phó Chủ tịch tỉnh

Phú Thọ họp bất thường bầu Phó Chủ tịch tỉnh

Phú Thọ bầu tân Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh

Phú Thọ bầu tân Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh

Phú Thọ: Miễn nhiệm 1 Phó chủ tịch HĐND, bầu 2 Phó chủ tịch UBND và HĐND

Phú Thọ: Miễn nhiệm 1 Phó chủ tịch HĐND, bầu 2 Phó chủ tịch UBND và HĐND

Phú Thọ có Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh mới

Phú Thọ có Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh mới