Thương dân, dân lập đền thờ...

Thương dân, dân lập đền thờ...

iều đọng lại của mỗi người cán bộ sau mỗi nhiệm kỳ hay sau quá trình công tác có lẽ chính là sự ghi nhận...
Người dân xứ Huế thương tiếc các cán bộ hy sinh tại Trạm 67

Người dân xứ Huế thương tiếc các cán bộ hy sinh tại Trạm 67

Chân dung vị Chủ tịch huyện vừa ra đi trong mưa lũ: 'Phong Điền kỳ vọng vào Bình lắm'

Chân dung vị Chủ tịch huyện vừa ra đi trong mưa lũ: 'Phong Điền kỳ vọng vào Bình lắm'

'Cha em và các chú, các bác đã làm tròn nhiệm vụ!'

'Cha em và các chú, các bác đã làm tròn nhiệm vụ!'

Hàng xóm nhà Chủ tịch huyện Phong Điền: 'Nhìn gia cảnh mà rớt nước mắt'

Hàng xóm nhà Chủ tịch huyện Phong Điền: 'Nhìn gia cảnh mà rớt nước mắt'

Đầu tư 15 tỷ đồng xây kè cho con rạch chưa từng sạt lở

Đầu tư 15 tỷ đồng xây kè cho con rạch chưa từng sạt lở

TT - Huế: Bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Phong Điền

Cử tri xã Mỹ Khánh kiến nghị nhiều vấn đề an sinh xã hội

Nhân sự mới 8 cơ quan