Các công trình trái phép trên vịnh Bái Tử Long đang bị xử lý thế nào?

Các công trình trái phép trên vịnh Bái Tử Long đang bị xử lý thế nào?

UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đang từng bước xử lý các công trình vi phạm trên một số đảo thuộc vịnh Bái...
Vụ 'biệt khu', 'biệt phủ' trên vịnh Bái Tử Long: Thu hồi đảo nhiều đại gia

Vụ 'biệt khu', 'biệt phủ' trên vịnh Bái Tử Long: Thu hồi đảo nhiều đại gia

Quảng Ninh xử lý hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên vịnh Bái Tử Long

Quảng Ninh xử lý hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên vịnh Bái Tử Long

Vịnh Bái Tử Long: Công trình vi phạm chỉ cưỡng chế 'trên giấy'?

Vịnh Bái Tử Long: Công trình vi phạm chỉ cưỡng chế 'trên giấy'?

'Biệt khu, biệt phủ' trái phép trên vịnh Bái Tử Long: Những miếng bánh được chia

'Biệt khu, biệt phủ' trái phép trên vịnh Bái Tử Long: Những miếng bánh được chia

Hàng loạt đảo trên vịnh Bái Tử Long bị biến thành biệt thự, 'đặc khu'

Hàng loạt đảo trên vịnh Bái Tử Long bị biến thành biệt thự, 'đặc khu'