Trao 5 chương trình xuất sắc tại Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc

Trao 5 chương trình xuất sắc tại Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc

Diễn ra từ ngày 15 đến 18-4, Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc năm 2021 do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ...
Thanh Hóa giành Giải A tại Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc năm 2021

Thanh Hóa giành Giải A tại Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc năm 2021

Bế mạc Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc tại Vĩnh Phúc

Bế mạc Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc tại Vĩnh Phúc

Quảng Ninh đoạt giải Xuất sắc tại Liên hoan hát văn, chầu văn toàn quốc

Quảng Ninh đoạt giải Xuất sắc tại Liên hoan hát văn, chầu văn toàn quốc

Gần 100 tiết mục tham gia Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021

Gần 100 tiết mục tham gia Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021

Trao 24 giải A tại Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc

Trao 24 giải A tại Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc

Bế mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021 tại Vĩnh Phúc

Bế mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021 tại Vĩnh Phúc

18 đoàn tham gia Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021

18 đoàn tham gia Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021

Khai mạc Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc năm 2021

Khai mạc Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc năm 2021

Khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021

Khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021

Đoàn Vĩnh Phúc mở màn Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc 2021

Đoàn Vĩnh Phúc mở màn Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc 2021

4 giá hầu của đoàn Thanh Hóa trình diễn ngay trong đêm khai mạc Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc năm 2021

4 giá hầu của đoàn Thanh Hóa trình diễn ngay trong đêm khai mạc Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc năm 2021

Khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn toàn quốc năm 2021

Khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn toàn quốc năm 2021

Khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc tại Vĩnh Phúc

Khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc tại Vĩnh Phúc

Sắp diễn ra Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc năm 2021

Sắp diễn ra Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc năm 2021

Lưu ý đặc biệt tại Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021

Lưu ý đặc biệt tại Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021

Tổ chức Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc

Tổ chức Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc

Tổ chức Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021

Tổ chức Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021

Tổ chức Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn toàn quốc năm 2021

Tổ chức Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn toàn quốc năm 2021

Tổ chức Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc tại Vĩnh Phúc

Tổ chức Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc tại Vĩnh Phúc

Bình tĩnh ứng phó dịch Covid-19

Bình tĩnh ứng phó dịch Covid-19

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến các lĩnh vực củaNgành

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến các lĩnh vực củaNgành