Lắp đặt hàng rào lan can tại cầu Kim Bích sau vụ lũ cuốn trôi ô tô chở 4 người

Lắp đặt hàng rào lan can tại cầu Kim Bích sau vụ lũ cuốn trôi ô tô chở 4 người

Liên quan đến vụ việc nước lũ cuốn trôi ô tô chở 4 người khi đi qua cầu Kim Bích thuộc khu phố 5 phường...
Đồng Nai: Ớn lạnh xế hộp bị nước cuốn xuống suối Săn máu

Đồng Nai: Ớn lạnh xế hộp bị nước cuốn xuống suối Săn máu

Giải cứu 4 người trên xe ô tô bị nước cuốn xuống suối

Giải cứu 4 người trên xe ô tô bị nước cuốn xuống suối

4 người kẹt trong ô tô bị nước cuốn trôi xuống suối Săn Máu

4 người kẹt trong ô tô bị nước cuốn trôi xuống suối Săn Máu

Đồng Nai: 4 người trong ô tô được cứu khi bị cuốn trôi xuống suối Săn Máu

Đồng Nai: 4 người trong ô tô được cứu khi bị cuốn trôi xuống suối Săn Máu

Giải cứu 4 người trên ô tô bị nước lũ cuốn trôi

Giải cứu 4 người trên ô tô bị nước lũ cuốn trôi

Cứu 4 người trong ô tô bị nước lũ cuốn trôi xuống suối Săn Máu

Cứu 4 người trong ô tô bị nước lũ cuốn trôi xuống suối Săn Máu

Cứu bốn người đi trên ô-tô bị nước lũ cuốn trôi

Giải cứu thành công 4 người đi ô tô bị lũ cuốn trong đêm

Giải cứu thành công 4 người đi ô tô bị lũ cuốn trong đêm