Những khúc ca khải hoàn (Tập III - Kỳ 20)

Những khúc ca khải hoàn (Tập III - Kỳ 20)

Đà Nẵng: Khi nào hoàn trả mặt đường khu vực ven biển cho dân đón Tết?

Đà Nẵng: Khi nào hoàn trả mặt đường khu vực ven biển cho dân đón Tết?

Đà Nẵng: Người dân vật vã dùng thùng nhựa đi hứng nước sạch

Đà Nẵng: Người dân vật vã dùng thùng nhựa đi hứng nước sạch

Dân Đà Nẵng điên đảo do bị cắt nước trong ngày nắng nóng cực độ

Dân Đà Nẵng điên đảo do bị cắt nước trong ngày nắng nóng cực độ

Người dân lao đao vì thiếu nước sạch giữa nắng nóng tại Đà Nẵng

Người dân lao đao vì thiếu nước sạch giữa nắng nóng tại Đà Nẵng

Đà Nẵng: Người dân một số khu vực khốn đốn vì nước sạch không có một giọt

Đà Nẵng: Người dân một số khu vực khốn đốn vì nước sạch không có một giọt

Lịch sử dân tộc trong 'Thần đồng đất Việt' gần gũi như thế nào?

Thăm Đền Cửa Ông: Cầu tài, cầu lộc, cầu bình an