Cựu nhân viên Google liên tục bị trả thù

Cựu nhân viên Google liên tục bị trả thù

Sau khi tổ chức cuộc tuần hành Google Walkout hồi tháng 11/2018 với hơn 20.000 nhân viên trên khắp thế giới...
10 phụ nữ quyền lực tại Google

10 phụ nữ quyền lực tại Google

Nhân viên Google xuống đường biểu tình, phản đối nạn quấy rối tình dục

Nhân viên Google xuống đường biểu tình, phản đối nạn quấy rối tình dục

Nhân viên Google xuống đường biểu tình, phản đối nạn quấy rối tình dục

Nhân viên Google xuống đường biểu tình, phản đối nạn quấy rối tình dục

Bản yêu sách 6 điểm của nhân viên Google đình công phản đối lãnh đạo vì bê bối tình dục

Bản yêu sách 6 điểm của nhân viên Google đình công phản đối lãnh đạo vì bê bối tình dục

Nhân viên Google xuống đường đình công trên toàn cầu

Nhân viên Google xuống đường đình công trên toàn cầu

Nhân viên Google đình công trên toàn thế giới

Lý do bất ngờ khiến 1.500 nhân viên Google toàn cầu đình công

Nhân viên Google đình công trên toàn cầu