Bùi Tiến Dũng, Trọng Đại cùng 5.000 thanh niên tạo cơn sốt ở phố đi bộ

Bùi Tiến Dũng, Trọng Đại cùng 5.000 thanh niên tạo cơn sốt ở phố đi bộ

5.000 người đi bộ quanh hồ Gươm gây quỹ vì cộng đồng

5.000 người đi bộ quanh hồ Gươm gây quỹ vì cộng đồng

Hơn 5.000 tham gia ngày hội 'Tiên phong hành động vì cộng đồng'

Hơn 5.000 tham gia ngày hội 'Tiên phong hành động vì cộng đồng'

5.000 người xuống đường đi bộ trong Ngày làm việc tốt

5.000 người xuống đường đi bộ trong Ngày làm việc tốt

5.000 người đi bộ gây quỹ vì cộng đồng trong Ngày hội tình nguyện

5.000 người đi bộ gây quỹ vì cộng đồng trong Ngày hội tình nguyện

5.000 người đi bộ gây quỹ vì cộng đồng trong Ngày hội tình nguyện

5.000 người đi bộ gây quỹ vì cộng đồng trong Ngày hội tình nguyện

Lan truyền điều tử tế gây quỹ dựng sân chơi trẻ em nghèo

Lan truyền điều tử tế gây quỹ dựng sân chơi trẻ em nghèo