Ứng dụng kỹ thuật mới trong điều trị u tế bào khổng lồ thể nặng

Ứng dụng kỹ thuật mới trong điều trị u tế bào khổng lồ thể nặng

Nhiều người bệnh trong độ tuổi lao động bị mắc u tế bào khổng lồ gây tiêu hủy xương đứng trước nguy cơ tàn...