Ba đại diện Việt Nam được trao giải thưởng về công nghệ thông tin uy tín

Ba đại diện Việt Nam được trao giải thưởng về công nghệ thông tin uy tín

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh công nghệ số ASOCIO 2019 diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia), Giải...
Ba đại diện Việt Nam được trao giải thưởng ASOCIO 2019

Ba đại diện Việt Nam được trao giải thưởng ASOCIO 2019

Tỉnh Quảng Ninh nhận giải thưởng ASOCIO dành cho chính quyền số

Tỉnh Quảng Ninh nhận giải thưởng ASOCIO dành cho chính quyền số

Quảng Ninh vinh dự nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho chính quyền số

Quảng Ninh vinh dự nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho chính quyền số

Quảng Ninh được vinh danh về chính quyền số ở giải thưởng quốc tế

Quảng Ninh được vinh danh về chính quyền số ở giải thưởng quốc tế

4 tổ chức Việt Nam được trao Giải thưởng ASOCIO 2018

4 tổ chức Việt Nam được trao Giải thưởng ASOCIO 2018

Quảng Ninh được nhận giải thưởng công nghệ thông tin danh giá

Hệ thống chính quyền điện tử do FIS triển khai đạt giải quốc tế

Việt Nam được trao 4 Giải thưởng ASOCIO 2018

Quảng Ninh vinh dự nhận giải thưởng ASOCIO 2018

Quảng Ninh nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho chính quyền số