Tỉnh Quảng Ninh nhận giải thưởng ASOCIO dành cho chính quyền số

Tỉnh Quảng Ninh nhận giải thưởng ASOCIO dành cho chính quyền số

Hệ thống chính quyền điện tử do FPT IS triển khai được vinh danh quốc tế

Hệ thống chính quyền điện tử do FPT IS triển khai được vinh danh quốc tế

Quảng Ninh nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho chính quyền số

Quảng Ninh nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho chính quyền số

Quảng Ninh nhận giải thưởng chính quyền số tại Nhật Bản

Quảng Ninh nhận giải thưởng chính quyền số tại Nhật Bản

Quảng Ninh vinh dự nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho chính quyền số

Quảng Ninh vinh dự nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho chính quyền số

Việt Nam giành 4 giải thưởng quốc tế về công nghệ thông tin

Việt Nam giành 4 giải thưởng quốc tế về công nghệ thông tin

Việt Nam có bốn đơn vị được vinh danh tại Asocio 2018

Việt Nam có bốn đơn vị được vinh danh tại Asocio 2018

Quảng Ninh được vinh danh về chính quyền số ở giải thưởng quốc tế

Quảng Ninh được vinh danh về chính quyền số ở giải thưởng quốc tế

4 tổ chức Việt Nam được trao Giải thưởng ASOCIO 2018

4 tổ chức Việt Nam được trao Giải thưởng ASOCIO 2018

Hệ thống chính quyền điện tử do FIS triển khai đạt giải quốc tế

Hệ thống chính quyền điện tử do FIS triển khai đạt giải quốc tế

Hệ thống chính quyền điện tử do FPT triển khai được vinh danh ở giải thưởng quốc tế

Hệ thống chính quyền điện tử do FPT triển khai được vinh danh ở giải thưởng quốc tế

Việt Nam được trao 4 giải thưởng công nghệ thông tin quốc tế

Việt Nam được trao 4 giải thưởng công nghệ thông tin quốc tế

Quảng Ninh đứng tốp đầu về chính quyền số tại Châu Á - Châu Đại Dương

Quảng Ninh đứng tốp đầu về chính quyền số tại Châu Á - Châu Đại Dương

Việt Nam được trao 4 Giải thưởng ASOCIO 2018

Việt Nam được trao 4 Giải thưởng ASOCIO 2018

Quảng Ninh vinh dự nhận giải thưởng ASOCIO 2018

Quảng Ninh vinh dự nhận giải thưởng ASOCIO 2018

Quảng Ninh nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho chính quyền số

Quảng Ninh nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho chính quyền số

Bộ Tài chính, UBND tỉnh Quảng Ninh, Đại học FPT và MISA nhận giải thưởng ASOCIO 2018

Bộ Tài chính, UBND tỉnh Quảng Ninh, Đại học FPT và MISA nhận giải thưởng ASOCIO 2018

Quảng Ninh dẫn đầu chính quyền điện tử: Không chỉ 4 năm tiết kiệm 33 tỉ đồng tiền tem thư

Quảng Ninh dẫn đầu chính quyền điện tử: Không chỉ 4 năm tiết kiệm 33 tỉ đồng tiền tem thư