Vai trò của hội khuyến học Việt Nam trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn tại trung tâm Học tập cộng đồng

Vai trò của hội khuyến học Việt Nam trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn tại trung tâm Học tập cộng đồng

Trường đại học với việc xây dựng xã hội học tập ở Lai Châu

Trường đại học với việc xây dựng xã hội học tập ở Lai Châu

Linh hoạt đào tạo lao động theo định hướng ứng dụng, chuẩn đầu ra

Linh hoạt đào tạo lao động theo định hướng ứng dụng, chuẩn đầu ra

Để con sống tích cực và cha mẹ không 'độc hại'

Để con sống tích cực và cha mẹ không 'độc hại'

Rút ngắn thời gian đào tạo đại học xuống còn 3 - 5 năm

Rút ngắn thời gian đào tạo đại học xuống còn 3 - 5 năm

Viện Đại học Mở Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Viện Đại học Mở Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Viện Đại học Mở Hà Nội:Khẳng định hiệu quả của mô hình đào tạo theo hướng mở

Viện Đại học Mở Hà Nội:Khẳng định hiệu quả của mô hình đào tạo theo hướng mở

Phát triển đào tạo từ xa gặp nhiều khó khăn

Phát triển đào tạo từ xa gặp nhiều khó khăn

Bàn về giáo dục mở phát triển nguồn nhân lực

Bàn về giáo dục mở phát triển nguồn nhân lực

Gần 400 nhà quản lý, nhà khoa học quốc tế đến Việt Nam thảo luận về giáo dục mở

Gần 400 nhà quản lý, nhà khoa học quốc tế đến Việt Nam thảo luận về giáo dục mở

Chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục mở trong phát triển nhân lực ở châu Á

Giáo dục mở trong phát triển nguồn nhân lực các nước Châu Á

Giáo dục mở trong phát triển nguồn nhân lực các nước Châu Á

Gần 400 đại biểu quốc tế dự hội nghị các trường đại học mở châu Á

Gần 400 đại biểu quốc tế dự hội nghị các trường đại học mở châu Á