Cách lưu ảnh từ clipboard vào thư viện ảnh trên iPhone và iPad

Cách lưu ảnh từ clipboard vào thư viện ảnh trên iPhone và iPad

Nếu bạn thường xuyên lưu ảnh từ clipboard vào thư viện ảnh của iOS, phím tắt Save Clipboard Photo chính là...