Chốt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam

Chốt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam

Các bên liên quan đã thống nhất: sau khi kiểm đếm tài sản trên đất, nếu đúng quy hoạch được phê duyệt thì...
Dự kiến hoàn thành công tác GPMB cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa trước 30/6

Dự kiến hoàn thành công tác GPMB cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa trước 30/6

Thống nhất phương án bồi thường trang trại bị ảnh hưởng GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh vào 27/3 tới

Thống nhất phương án bồi thường trang trại bị ảnh hưởng GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh vào 27/3 tới

Giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh hoàn thành 98% kế hoạch

Giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh hoàn thành 98% kế hoạch

Cao tốc Bắc - Nam chậm mặt bằng, lo thiếu vật liệu

Cao tốc Bắc - Nam chậm mặt bằng, lo thiếu vật liệu

Nghệ An chuẩn bị 30 mỏ đất phục vụ san lấp mặt bằng cao tốc Bắc- Nam

Nghệ An chuẩn bị 30 mỏ đất phục vụ san lấp mặt bằng cao tốc Bắc- Nam

GPMB cao tốc Bắc-Nam qua Nghệ An: Tạo điều kiện để dân ổn định cuộc sống

GPMB cao tốc Bắc-Nam qua Nghệ An: Tạo điều kiện để dân ổn định cuộc sống

Báo cáo Thủ tướng nếu tiếp tục chậm tiến độ GPMB cao tốc Bắc - Nam

Báo cáo Thủ tướng nếu tiếp tục chậm tiến độ GPMB cao tốc Bắc - Nam

GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh: Đừng để dân dễ thành... khó!

GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh: Đừng để dân dễ thành... khó!

Chậm giải ngân, Bộ GTVT sẽ thu hồi nguồn vốn giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

Chậm giải ngân, Bộ GTVT sẽ thu hồi nguồn vốn giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

Cao tốc Bắc - Nam: Điểm danh các địa phương chậm xây dựng khu tái định cư

Cao tốc Bắc - Nam: Điểm danh các địa phương chậm xây dựng khu tái định cư

Những địa phương nào chậm giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam?

Những địa phương nào chậm giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam?

Cao tốc Bắc – Nam đoạn qua miền Trung: Mặt bằng 'sạch' chờ ngày khởi công

Cao tốc Bắc – Nam đoạn qua miền Trung: Mặt bằng 'sạch' chờ ngày khởi công

Giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam: Còn 19% nhưng toàn việc khó

Giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam: Còn 19% nhưng toàn việc khó

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể quyết liệt 'thúc' tiến độ GPMB cao tốc Bắc -Nam

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể quyết liệt 'thúc' tiến độ GPMB cao tốc Bắc -Nam

Thực hiện 'tối hậu thư' tháng 6/2020 phải xong GPMB cao tốc Bắc - Nam

Thực hiện 'tối hậu thư' tháng 6/2020 phải xong GPMB cao tốc Bắc - Nam

13 địa phương xây dựng khu tái định cư làm cao tốc Bắc - Nam thế nào?

13 địa phương xây dựng khu tái định cư làm cao tốc Bắc - Nam thế nào?

Rốt ráo giải phóng mặt bằng làm cao tốc Bắc - Nam

Rốt ráo giải phóng mặt bằng làm cao tốc Bắc - Nam

Dừng thi công các công trình trong phạm vi GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Dừng thi công các công trình trong phạm vi GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Dùng flycam giám sát gian lận trong đền bù GPMB cao tốc Bắc - Nam

Dùng flycam giám sát gian lận trong đền bù GPMB cao tốc Bắc - Nam