Những dấu ấn của giáo dục nghề nghiệp một năm qua

Những dấu ấn của giáo dục nghề nghiệp một năm qua

Những đổi mới trong hợp tác phát triển GDNN Việt Nam - Đan Mạch

Những đổi mới trong hợp tác phát triển GDNN Việt Nam - Đan Mạch

Phát triển chương trình, đào tạo thí điểm trong đào tạo giáo dục nghề nghiệp

Phát triển chương trình, đào tạo thí điểm trong đào tạo giáo dục nghề nghiệp

'30% trường nghề sẽ phải tái cấu trúc'

'30% trường nghề sẽ phải tái cấu trúc'

Đưa chất lượng giáo dục nghề nghiệp lên tầm cao mới

Đưa chất lượng giáo dục nghề nghiệp lên tầm cao mới

Tự chủ giáo dục nghề nghiệp: Vẫn loay hoay cơ chế và tự chủ

Tự chủ giáo dục nghề nghiệp: Vẫn loay hoay cơ chế và tự chủ

Xu hướng học nghề tăng nhanh ở giới trẻ

Xu hướng học nghề tăng nhanh và những kỹ năng cốt lõi

Giáo dục nghề nghiệp: Cần những đổi mới mạnh mẽ

Đào tạo nghề chật vật với nhiều yếu kém, khó khăn

Doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp nhận diện điểm mạnh, điểm yếu

Chậm tự chủ sẽ tụt hậu