Go-Việt có thực sự dẫn đầu lĩnh vực giao nhận đồ ăn?

Go-Việt có thực sự dẫn đầu lĩnh vực giao nhận đồ ăn?

So kè dịch vụ giao đồ ăn của Now, GoFood và GrabFood

So kè dịch vụ giao đồ ăn của Now, GoFood và GrabFood

Kỳ lạ cuộc chiến cho phép các đối thủ cùng mở rộng lãnh địa

Kỳ lạ cuộc chiến cho phép các đối thủ cùng mở rộng lãnh địa

Dịch vụ giao đồ ăn đã có đất diễn

Dịch vụ giao đồ ăn đã có đất diễn

GrabFood là dịch vụ giao nhận thức ăn nhanh nhất hiện nay

GrabFood là dịch vụ giao nhận thức ăn nhanh nhất hiện nay

Sau một năm ra mắt, GrabFood mở rộng dịch vụ 15 tỉnh thành, phát triển nhanh nhất Việt Nam

Sau một năm ra mắt, GrabFood mở rộng dịch vụ 15 tỉnh thành, phát triển nhanh nhất Việt Nam

Cuộc đấu không khoan nhượng giữa GrabFood, Go-Food và Now

Lala đã rút lui, các công ty giao đồ ăn khác có mãi 'đốt tiền'?

Doanh nghiệp tự thử nghiệm sản phẩm mới được không?