Tiếp tục cải thiện chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật của Việt Nam

Tiếp tục cải thiện chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật của Việt Nam

Ngày 9/4, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Anh, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Bộ Tư pháp đã...
Ngày xuân nói chuyện cải cách

Ngày xuân nói chuyện cải cách

Tập trung cho giải pháp tái khởi động kinh doanh

Tập trung cho giải pháp tái khởi động kinh doanh

Giáo dục phiên bản 5.0

Giáo dục phiên bản 5.0

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Việt Nam còn rất nhiều dư địa cho tăng trưởng thông qua việc cải cách

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Việt Nam còn rất nhiều dư địa cho tăng trưởng thông qua việc cải cách

Cải cách thủ tục hành chính: Vẫn còn tình trạng cắt bỏ quy định này lại 'mọc' quy định khác!

Cải cách thủ tục hành chính: Vẫn còn tình trạng cắt bỏ quy định này lại 'mọc' quy định khác!

'Cải cách thủ tục hành chính giúp nâng cao vị thế của Việt Nam'

'Cải cách thủ tục hành chính giúp nâng cao vị thế của Việt Nam'

Còn rất nhiều dư địa cho tăng trưởng thông qua việc cải cách

Còn rất nhiều dư địa cho tăng trưởng thông qua việc cải cách

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực GDNN

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực GDNN

Những văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng trong tháng 1/2020

Những văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng trong tháng 1/2020

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 1-2020

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 1-2020

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh

Tạo nền tảng, động lực để giáo dục nghề nghiệp phát triển

Tạo nền tảng, động lực để giáo dục nghề nghiệp phát triển

Nghị quyết 02/NQ-CP : 'Cú huých' mới cho cải cách

Nghị quyết 02/NQ-CP : 'Cú huých' mới cho cải cách

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tạo áp lực cải cách

Tạo áp lực cải cách

Chấm dứt cách quản lý 'bộ tôi, bộ anh'

Chấm dứt cách quản lý 'bộ tôi, bộ anh'

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Quyết tâm cải cách của Thủ tướng

Quyết tâm cải cách của Thủ tướng

Những dấu ấn của giáo dục nghề nghiệp một năm qua

Những dấu ấn của giáo dục nghề nghiệp một năm qua

Những bước tiến trong công tác tư pháp

Những bước tiến trong công tác tư pháp

Hình tượng chim hồng hộc và điều Thủ tướng gửi gắm đầu năm 2020

Hình tượng chim hồng hộc và điều Thủ tướng gửi gắm đầu năm 2020

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật của Việt Nam tăng 17 bậc

Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật của Việt Nam tăng 17 bậc

Sốt ruột hơn với đòi hỏi cải cách

Sốt ruột hơn với đòi hỏi cải cách

Môi trường kinh doanh Việt Nam: Bước tụt hạng và câu hỏi dành cho các bộ trưởng

Môi trường kinh doanh Việt Nam: Bước tụt hạng và câu hỏi dành cho các bộ trưởng

Kỳ thi tay nghề Quốc gia lần thứ 11 sẽ tăng thêm 5 nghề

Kỳ thi tay nghề Quốc gia lần thứ 11 sẽ tăng thêm 5 nghề

Có nhiều thay đổi tại Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Có nhiều thay đổi tại Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật của Việt Nam nâng 17 bậc so với năm 2018

Chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật của Việt Nam nâng 17 bậc so với năm 2018

Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật của Việt Nam tăng 17 bậc

Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật của Việt Nam tăng 17 bậc

Nâng 17 bậc về chỉ số B1, Bộ Tư pháp hoàn thành ngoạn mục nhiệm vụ được giao

Nâng 17 bậc về chỉ số B1, Bộ Tư pháp hoàn thành ngoạn mục nhiệm vụ được giao

Chất lượng đào tạo nghề Việt Nam tăng 13 bậc, cao nhất ASEAN

Chất lượng đào tạo nghề Việt Nam tăng 13 bậc, cao nhất ASEAN

Chất lượng đào tạo nghề nghiệp của Việt Nam tốt nhất ASEAN

Chất lượng đào tạo nghề nghiệp của Việt Nam tốt nhất ASEAN

Mức thăng hạng chất lượng đào tạo nghề Việt Nam tốt nhất Đông Nam Á năm 2019

Mức thăng hạng chất lượng đào tạo nghề Việt Nam tốt nhất Đông Nam Á năm 2019

Chất lượng đào tạo nghề Việt Nam tăng cao nhất ASEAN

Chất lượng đào tạo nghề Việt Nam tăng cao nhất ASEAN

Mức độ thăng hạng chất lượng đào tạo nghề nghiệp Việt Nam tốt nhất ASEAN

Mức độ thăng hạng chất lượng đào tạo nghề nghiệp Việt Nam tốt nhất ASEAN

Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Việt Nam qua từng chỉ số

Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Việt Nam qua từng chỉ số

Năng lực cạnh tranh 2019 của Việt Nam tăng mạnh nhất

Năng lực cạnh tranh 2019 của Việt Nam tăng mạnh nhất

Tăng 10 bậc, Việt Nam tiến nhanh nhất thế giới về năng lực cạnh tranh

Tăng 10 bậc, Việt Nam tiến nhanh nhất thế giới về năng lực cạnh tranh

Nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Việt Nam hiện nay

Nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Việt Nam hiện nay