Hé lộ nguyên nhân cây cầu đang xây thì đổ sập xuống suối

Hé lộ nguyên nhân cây cầu đang xây thì đổ sập xuống suối

Thi công chưa đúng bản vẽ thiết kế, cầu gần 1 tỷ đang xây dựng bỗng đổ sập

Thi công chưa đúng bản vẽ thiết kế, cầu gần 1 tỷ đang xây dựng bỗng đổ sập

Đã xác định nguyên nhân dẫn đến cầu sập ở Yên Bái

Đã xác định nguyên nhân dẫn đến cầu sập ở Yên Bái

Thi công sai thiết kế, cây cầu từ thiện sập xuống suối

Thi công sai thiết kế, cây cầu từ thiện sập xuống suối

Xôn xao hình ảnh cây cầu vừa đổ bê tông đã sập trên giàn giáo làm bằng gỗ?

Xôn xao hình ảnh cây cầu vừa đổ bê tông đã sập trên giàn giáo làm bằng gỗ?

Yên Bái: Đang đổ bê tông, cầu thép bất ngờ đổ sập xuống sông

Yên Bái: Đang đổ bê tông, cầu thép bất ngờ đổ sập xuống sông

Đã xác định nguyên nhân sập cầu khi đang đổ bê tông ở Yên Bái

Đã xác định nguyên nhân sập cầu khi đang đổ bê tông ở Yên Bái

Xác định nguyên nhân vụ sập cầu khi đang đổ bê tông ở Yên Bái

Xác định nguyên nhân vụ sập cầu khi đang đổ bê tông ở Yên Bái

Yên Bái: Cây cầu từ thiện bị sập khi đang xây dựng

Yên Bái: Cây cầu từ thiện bị sập khi đang xây dựng

Đang thi công, cầu bê tông bất ngờ sập đổ do đâu?

Đang thi công, cầu bê tông bất ngờ sập đổ do đâu?

Cầu vừa đổ bê tông đã sập ở Yên Bái: Xác định nguyên nhân

Cầu vừa đổ bê tông đã sập ở Yên Bái: Xác định nguyên nhân

Vì sao cây cầu thiện nguyện ở Yên Bái bị sập?

Vì sao cây cầu thiện nguyện ở Yên Bái bị sập?

Xác định nguyên nhân cầu đang thi công bất ngờ đổ sập ở Yên Bái

Xác định nguyên nhân cầu đang thi công bất ngờ đổ sập ở Yên Bái

Yên Bái: Cầu thép bất ngờ sập xuống khi đổ bê tông bề mặt

Yên Bái: Cầu thép bất ngờ sập xuống khi đổ bê tông bề mặt

Sập cầu tại Yên Bái là do thi công chưa đúng với thiết kế

Sập cầu tại Yên Bái là do thi công chưa đúng với thiết kế

Cầu đang thi công ở Yên Bái bị sập do làm sai thiết kế

Cầu đang thi công ở Yên Bái bị sập do làm sai thiết kế

Yên Bái: Cầu từ thiện dân sinh Gốc Nụ đang thi công thì bị gãy

Yên Bái: Cầu từ thiện dân sinh Gốc Nụ đang thi công thì bị gãy

Yên Bái: Cầu đang xây dựng bất ngờ đổ sập

Yên Bái: Cầu đang xây dựng bất ngờ đổ sập

Yên Bái: Đang thi công, cầu bê tông bất ngờ sập đổ

Yên Bái: Đang thi công, cầu bê tông bất ngờ sập đổ

Xôn xao hình ảnh cây cầu đang xây thì đổ sập ở Yên Bái

Xôn xao hình ảnh cây cầu đang xây thì đổ sập ở Yên Bái

Đang đổ bê tông, cầu qua sông bất ngờ đổ sập

Đang đổ bê tông, cầu qua sông bất ngờ đổ sập

Đang đổ bê tông, cây cầu bất ngờ đổ sập xuống sông ở Yên Bái

Đang đổ bê tông, cây cầu bất ngờ đổ sập xuống sông ở Yên Bái

Xôn xao cầu không trụ sập khi đang đổ bê tông

Xôn xao cầu không trụ sập khi đang đổ bê tông

Cầu đang thi công bất ngờ bị sập

Cầu đang thi công bất ngờ bị sập

Yên Bái: Cầu đang xây dựng bất ngờ đổ sập

Yên Bái: Cầu đang xây dựng bất ngờ đổ sập