Thi công chưa đúng bản vẽ thiết kế, cầu gần 1 tỷ đang xây dựng bỗng đổ sập

Thi công chưa đúng bản vẽ thiết kế, cầu gần 1 tỷ đang xây dựng bỗng đổ sập

Theo đánh giá sơ bộ của Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, nguyên nhân sập cầu là do đơn vị...
Đã xác định nguyên nhân sập cầu khi đang đổ bê tông ở Yên Bái

Đã xác định nguyên nhân sập cầu khi đang đổ bê tông ở Yên Bái

Xác định nguyên nhân vụ sập cầu khi đang đổ bê tông ở Yên Bái

Xác định nguyên nhân vụ sập cầu khi đang đổ bê tông ở Yên Bái

Đang thi công, cầu bê tông bất ngờ sập đổ do đâu?

Đang thi công, cầu bê tông bất ngờ sập đổ do đâu?

Sập cầu tại Yên Bái là do thi công chưa đúng với thiết kế

Sập cầu tại Yên Bái là do thi công chưa đúng với thiết kế

Yên Bái: Đang thi công, cầu bê tông bất ngờ sập đổ

Yên Bái: Đang thi công, cầu bê tông bất ngờ sập đổ

Đang đổ bê tông, cây cầu bất ngờ đổ sập xuống sông ở Yên Bái

Cầu đang thi công bất ngờ bị sập

Yên Bái: Cầu đang xây dựng bất ngờ đổ sập