'Soi' sức mạnh của xuồng tuần tra Metal Shark

'Soi' sức mạnh của xuồng tuần tra Metal Shark

Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark cho Cảnh sát biển Việt Nam

Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark cho Cảnh sát biển Việt Nam

Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra phản ứng nhanh cho Việt Nam

Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra phản ứng nhanh cho Việt Nam

Uy lực xuồng tuần tra Metal Shark vừa được Mỹ chuyển giao cho Việt Nam

Uy lực xuồng tuần tra Metal Shark vừa được Mỹ chuyển giao cho Việt Nam

Việt Nam nhận 6 xuồng tuần tra phản ứng nhanh chuyển giao từ Hoa Kỳ

Việt Nam nhận 6 xuồng tuần tra phản ứng nhanh chuyển giao từ Hoa Kỳ

Mỹ chuyển giao 20 triệu USD thiết bị cho Cảnh sát biển Việt Nam

Mỹ chuyển giao 20 triệu USD thiết bị cho Cảnh sát biển Việt Nam

Tư lệnh Tuần duyên Mỹ lần đầu thăm Việt Nam, bàn giao 6 xuồng tuần tra

Tư lệnh Tuần duyên Mỹ lần đầu thăm Việt Nam, bàn giao 6 xuồng tuần tra

Hoa Kỳ chuyển giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark cho Việt Nam

Hoa Kỳ chuyển giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark cho Việt Nam

Xuồng tuần tra phản ứng nhanh Mỹ vừa cấp thêm cho Việt Nam có gì đặc biệt?

Xuồng tuần tra phản ứng nhanh Mỹ vừa cấp thêm cho Việt Nam có gì đặc biệt?

Mỹ bàn giao 6 xuồng tuần tra phản ứng nhanh cho Cảnh sát biển Việt Nam

Mỹ bàn giao 6 xuồng tuần tra phản ứng nhanh cho Cảnh sát biển Việt Nam

Mỹ chuyển giao thêm 6 xuồng tuần duyên Metal Shark cho Việt Nam

Mỹ chuyển giao thêm 6 xuồng tuần duyên Metal Shark cho Việt Nam

Tư lệnh Tuần duyên Mỹ thăm Việt Nam, chuyển giao 6 xuồng tuần tra

Tư lệnh Tuần duyên Mỹ thăm Việt Nam, chuyển giao 6 xuồng tuần tra

Mỹ chuyển giao tiếp 6 xuồng tuần tra cho Cảnh sát biển VN

Mỹ chuyển giao tiếp 6 xuồng tuần tra cho Cảnh sát biển VN

Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam

Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam

Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark cho Việt Nam

Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark cho Việt Nam

Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra phản ứng nhanh cho Việt Nam

Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra phản ứng nhanh cho Việt Nam