Chuyên gia: Dịch bệnh ở nhiều nước châu Phi đạt đỉnh sớm hơn dự báo

Chuyên gia: Dịch bệnh ở nhiều nước châu Phi đạt đỉnh sớm hơn dự báo

Theo Giáo sư Francesco Checchi, dịch COVID-19 đã lên tới đỉnh điểm tại Yemen vào tháng 5 và tháng 6, và vào...
Mua sắm công là một trong những lĩnh vực nhiều nguy cơ tham nhũng nhất

Mua sắm công là một trong những lĩnh vực nhiều nguy cơ tham nhũng nhất

Kê khai tài sản: Cần có phân tích về xung đột lợi ích

Kê khai tài sản: Cần có phân tích về xung đột lợi ích

Điều quan trọng nhất là tìm ra gốc gác dẫn đến tham nhũng

Điều quan trọng nhất là tìm ra gốc gác dẫn đến tham nhũng

Xây dựng cơ chế để người dân tự tin tố cáo tham nhũng

Xây dựng cơ chế để người dân tự tin tố cáo tham nhũng

Không thể chống tham nhũng nếu chỉ xử một vài vụ việc

Không thể chống tham nhũng nếu chỉ xử một vài vụ việc

Thế giới chi 1.000 tỷ USD hàng năm vào việc hối lộ

3.600 tỉ USD tham nhũng, đưa hối lộ mỗi năm

Phòng chống tham nhũng: Khó xác định 'tiền sạch' hay 'có vấn đề'

Xây dựng cơ chế, cơ sở pháp lý để 'không thể tham nhũng' và 'không dám tham nhũng'

'Quan chức giàu rất nhiều'

Mỗi năm toàn cầu bị 'đánh cắp' 5% GDP - tương đương 2.600 tỷ USD do tham nhũng

1.000 tỷ USD bị dùng vào việc hối lộ mỗi năm